Infobrochure Doven en slechthorenden

In het eerste deel lees je wat een auditieve handicap is. We bekijken dit door de bril van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de medische wereld en de organisaties van doven en slechthorenden (AHOSA en FEVLADO)

In de daarop volgende hoofdstukken bespreken we volgende onderwerpen:

  • Tegemoetkomingen: personen met een handicap kunnen recht hebben op bijvoorbeeld: Bijkomende kinderbijslag, inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, invaliditeitsuitkering
  • Onderwijs: er zijn speciale maatregelen op het vlak van onderwijs, bijvoorbeeld: buitengewoon, geïntegreerd en inclusief onderwijs
  • VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap): waarvoor kan je hier terecht? Hulpmiddelen, Persoonlijk assistentiebudget, woonondersteuning, ...
  • Doven en slechthorenden kunnen ook bij het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) terecht voor bepaalde hulpmiddelen.
  • Werk: de VDAB/GTB is er voor personen met een arbeidsbeperking. Je kan er o.a. terecht voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen en begeleiding.
  • Tips voor communicatie met allerlei hulpdiensten en overheidsinitiatieven
  • Tot slot geven we nog een overzicht van interessante dienstverleningen voor doven en slechthorenden.

Bestel gratis deze brochureBekijk ook onze andere brochures


Terug naar boven