Infobrochure Fysieke beperking

In het eerste deel proberen we een definitie te geven van fysieke handicap. Een fysieke handicap verwijst naar een hindernis op lichamelijk gebied. De oorzaken hiervan zijn zeer uiteenlopend. Daarom beperken we ons tot het opsommen van een aantal voorbeelden zoals, Spina Bifida, CVA of beroerte, Multiple sclerose. Uiteraard vind je hier ook terug wat het VAPH ( Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) verstaat onder handicap.

In de daarop volgende hoofdstukken bespreken we volgende onderwerpen:

  • Tegemoetkomingen: personen met een handicap kunnen recht hebben op bijvoorbeeld: Bijkomende kinderbijslag, inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, invaliditeitsuitkering
  • Onderwijs: er zijn speciale maatregelen op het vlak van onderwijs, bijvoorbeeld: buitengewoon, geïntegreerd en inclusief onderwijs - VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap): waarvoor kan je hier terecht? Hulpmiddelen, Persoonlijk assistentiebudget, woonondersteuning, …
  • Werk: de VDAB/GTB is er voor personen met een arbeidsbeperking. Je kan er o.a. terecht voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen en begeleiding.
  • Vervoer: op het vlak van vervoer worden er tal van initiatieven genomen: bijvoorbeeld voordelige tarieven voor het openbaar vervoer, verlaagd BTW tarief bij aankoop van een wagen, parkeerkaart, ….

Tot slot geven we nog informatie over vrije tijd, reizen en toegankelijkheid

Bestel gratis deze brochureBekijk ook onze andere brochures


Terug naar boven