Infobrochure Verstandelijke beperking

In het eerst deel geven we de definitie van een verstandelijke handicap. We baseren ons daarvoor op het medische zakwoordenboek, maar ook op de visie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de American Association on Mental Retardation, de wereld gezondheidsorganisatie.

In de daarop volgende hoofdstukken bespreken we volgende onderwerpen:

  • Tegemoetkomingen: personen met een handicap kunnen recht hebben op bijvoorbeeld: Bijkomende kinderbijslag, inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, invaliditeitsuitkering
  • Onderwijs: er zijn speciale maatregelen op het vlak van onderwijs, bijvoorbeeld: buitengewoon, geïntegreerd en inclusief onderwijs
  • VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap): waarvoor kan je hier terecht? Hulpmiddelen, Persoonlijk assistentiebudget, woonondersteuning, …
  • Werk: de VDAB/GTB is er voor personen met een arbeidsbeperking. Je kan er terecht voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen en begeleiding.
  • Vervoer: op het vlak van vervoer worden er tal van initiatieven genomen: bijvoorbeeld voordelige tarieven voor het openbaar vervoer, vertraagd examen, rijbewijs, begeleiderskaart,...

Bestel gratis deze brochureBekijk ook onze andere brochures


Terug naar boven