Infobrochure Visuele beperking

In het eerste deel geven we een definitie van blindheid en slechtziendheid. We verklaren een aantal begrippen en mogelijke oorzaken.

In de daarop volgende hoofdstukken bespreken we volgende onderwerpen:

  • Tegemoetkomingen: personen met een handicap kunnen recht hebben op bijvoorbeeld: Bijkomende kinderbijslag, inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, invaliditeitsuitkering
  • Onderwijs: er zijn speciale maatregelen op het vlak van onderwijs, bijvoorbeeld: buitengewoon, geïntegreerd en inclusief onderwijs
  • VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap): waarvoor kan je hier terecht? Hulpmiddelen, Persoonlijk assistentiebudget,
  • woonondersteuning, …
  • Werk: de VDAB/GTB is er voor personen met een arbeidsbeperking. Je kan er o.a. terecht voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen en begeleiding.
  • Vervoer: op het vlak van vervoer worden er tal van initiatieven genomen: bijvoorbeeld voordelige tarieven voor het openbaar vervoer, verlaagd BTW
  • tarief bij aankoop van een wagen, parkeerkaart, minder mobiele centrale,…

Alle specifieke maatregelen voor blinden en slechtzienden worden besproken:
bijvoorbeeld: de witte stok, portvrijdom, blindengeleidehonden, diensten speciaal voor blinden en slechtzienden, ...

Bestel gratis deze brochureBekijk ook onze andere brochures


Terug naar boven