FAQOpleiding, onderwijs, vorming
Vakantie, vrije tijd, sport
VAPH (vroegere Vlaams Fonds)
Tegemoetkomingen en sociale voordelen
Welzijnsdiensten en andere hulpverleners
Vragen ivm wonen
Vragen ivm mobiliteit
Vragen ivm werk

Opleiding, onderwijs, vorming


Vraag: Ik zou graag een computercursus volgen maar de gewone cursussen gaan veel te snel voor mij. Kan ik ergens een cursus volgen die op mijn tempo gegeven wordt?

Er zijn inderdaad organisaties die dergelijke cursussen geven. Wij zoeken voor jou uit of er zo een organisatie in jouw buurt bestaat.

^ TOP
Vraag: Mijn dochter is blind en wil leren koken. Waar kan dit?

Organisaties die werken met blinden en slechtzienden hebben de meeste ervaring met deze doelgroep. Via hen gaan wij op zoek naar een kookcursus op maat.

^ TOP
Vraag: Mijn kindje van 7j heeft autisme en gaat naar het gewoon onderwijs. Hij zou in de klas wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Is dit mogelijk?

Misschien heeft jouw kind wel recht op GON begeleiding. Een leerkracht uit het bijzonder onderwijs komt je kind dan enkele uren per week extra begeleiden in de klas.

^ TOP
Vraag: Ik zit in een rolstoel en start volgend jaar in het hoger onderwijs. Ik ga op kot. Zijn er diensten waar ik als persoon met een fysieke handicap beroep kan op doen?

In Gent bijvoorbeeld is er een dienst die studenten met o.a. een auditieve, fysieke of visuele handicap informeert en ondersteunt. Dit is zowel voor studenten in het hoger onderwijs als aan de universiteit.

^ TOP
Vraag: Ik zou in september starten bij het centrum basiseducatie met een cursus “Opstap Frans”. Ik kan echter zelf geen notities nemen omdat mijn rechterhand verlamd is. Heeft het centrum recht op een tussenkomst als ik de notities van mijn medecursisten kop

Via de Cel speciale onderwijsleermiddelen kunnen zij een tussenkomst aanvragen. Wij leggen je uit hoe dit moet.

^ TOP
Vakantie, vrije tijd, sport


Vraag: Mijn dochter van 16j heeft een verstandelijke beperking en zou graag met andere jongeren op vakantie gaan. Met welke organisaties kan zij mee?

Er zijn er heel wat die dergelijke vakanties organiseren. Kies je voor binnen- of buitenland? Welke periode? Wil je een sportieve vakantie?...
Afhankelijk van jouw wensen geven we info door van de organisaties die hier best bij aansluiten.

^ TOP
Vraag: Ik speelde vroeger heel graag basket maar ben door een ongeval in een rolstoel terecht gekomen. Kan ik in mijn buurt aan rolstoelbasket doen?

Er bestaan heel wat sportclubs voor mensen met een fysieke handicap. Er wordt zelfs aan competitie gedaan. Wij helpen zoeken naar een club in jouw buurt. Is er geen, dan gaan we eventueel op zoek naar een andere sport.

^ TOP
Vraag: Mijn zoon heeft een meervoudige beperking. Ik heb mijn werk opgezegd om hem voltijds te kunnen verzorgen. Soms heb ik behoefte aan een paar uurtjes voor mezelf. Waar vind ik een vrijwilliger om mij even te vervangen en op mijn zoon te passen?

De meeste mutualiteiten hebben een vrijwilligers- of oppasdienst. Wij bellen deze diensten op. We geven jou dan de contactpersonen, kostprijs,… door van die diensten die in aanmerking komen. Wie een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) heeft, kan dit ook gebruiken voor assistentie bij vrijetijdsacitiviteiten.

^ TOP
Vraag: Ik zit in een rolstoel en zou graag eens op reis gaan naar Benidorm. Ik zie het niet zitten om alleen te gaan. Bestaan er toegankelijke hotels zodat ik mij daar makkelijk kan verplaatsen?

Wij kunnen helpen zoeken naar een vrijwilliger om met je mee te gaan en naar een toegankelijk hotel. Je vindt ook heel veel informatie over toegankelijke hotels, musea, vakantiewoningen…op de website van Infopunt Toegankelijk Reizen.

^ TOP
Vraag: Mijn zoontje van 8 jaar heeft het syndroom van Down. Hij zou graag naar de speelpleinwerking gaan van onze gemeente. Is dit mogelijk?

Indien het een inclusieve speelpleinwerking is wel. Dan worden er extra monitoren voorzien. Is het geen inclusieve speelpleinwerking, dan hangt het er vooral van af of je zoontje extra begeleiding nodig heeft of niet. Dit wordt steeds bekeken in samenspraak met de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.

^ TOP
VAPH (vroegere Vlaams Fonds)


Vraag: Ik zit in een rolstoel en woonde bij mijn ouders. Ze zijn nu allebei overleden en ik zou toch wat hulp kunnen gebruiken. Welke mogelijkheden zijn er voor mij?

We kunnen jou uitleg geven over de verschillende mogelijkheden op het vlak van wonen. Wil je een PAB aanvragen of wil er eerder een dienst zelfstandig wonen waar je 24u per dag beroep kan doen op assistentie? Dan vraag je dit best aan via een Multidisciplinair team. Wij zoeken voor jou een team dicht in je buurt, geven je info ivm de wachtlijsten, prioriteitengroepen,…. In afwachting zoeken wij ook naar ondersteuning in het gewone circuit. Enkele voorbeelden zijn poetshulp, familiezorg, vervoersdiensten,…

^ TOP
Vraag: Ik ben 87j en ik raak niet meer op de trap. Komt het VAPH tussen in de kosten van een traplift?

Het VAPH komt enkel tussen in hulpmiddelen voor mensen tot en met 65j. 65-Plussers kunnen voor een aanpassingspremie voor hun woning terecht bij Wonen-Vlaanderen. Wij leggen je uit hoe je dit kan aanvragen en zoeken uit of je nog voor andere premies in aanmerking komt.

^ TOP
Vraag: Ik zit in een rolstoel en ga volgend jaar naar het hoger onderwijs. Mijn moeder zou mij elke dag brengen en komen halen. Heeft zij recht op een tussenkomst in de vervoerskosten?

Onder bepaalde voorwaarden komt het VAPH inderdaad voor een deel tussen in de vervoerskosten. We maken je ook wegwijs in andere tussenkomsten waar je als student met een handicap recht op hebt. We leggen je uit waar je ze kan aanvragen en hoe je dit doet.

^ TOP
Vraag: Mijn dochter is 25 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Ik weet niet of ze in staat zal zijn om alleen te wonen. Misschien woont ze beter met enkele mensen samen. Wie kan mij helpen om dit samen met mij uit te klaren en via welke dienst heeft ze ee

Voor woonondersteuning of wonen in een voorziening heb je steeds een erkenning nodig van het VAPH.
Deze aanvraag moet gebeuren door een multidisciplinair team. Zij bespreken samen met jullie welke woonvormen er bestaan, welke best bij jullie dochter past en dienen een dossier in bij het VAPH.

^ TOP
Tegemoetkomingen en sociale voordelen


Vraag: Waar vraag ik een tegemoetkoming van de Federale overheidsdienst Sociale zaken aan? Hoe verloopt de procedure?

Je hebt er recht op vanaf 21 jaar, maar je kan de aanvraag al doen vanaf je 20ste verjaardag.  Je stapt hiervoor naar het gemeentehuis van je woonplaats.

^ TOP
Vraag: Ik krijg een invaliditeitsuitkering via het ziekenfonds. Kan ik iets bijverdienen? Kan ik vrijwilligerswerk doen?

Eerst en vooral heb je de goedkeuring nodig van de medisch adviseur (adviserend geneesheer) van het ziekenfonds. Via progressieve tewerkstelling kan je een deel van je uitkering combineren met deeltijds loon. Bij de zoektocht naar vrijwilligerswerk kunnen we jou zeker helpen.

^ TOP
Vraag: Mijn kind heeft een handicap. Ik denk dat wij recht hebben op een toeslag omwille van zijn handicap. Hoe zit te reglementering in elkaar? Waar doe ik de aanvraag? Hoe verloopt de procedure? Wie kan mij helpen bij het invullen van de documenten?

De aanvraag gebeurt via het kinderbijslagfonds. Ze starten de procedure bij de Federale Overheidsdienst Sociale zaken. Voor het invullen van de sociale verslagen kan u zeker beroep doen op de sociale dienst van de school, het CLB, HINT, ...

^ TOP
Vraag: Ik kreeg een erkenning van de Federale overheidsdienst Sociale zaken van 66% en 12 punten verminderde zelfredzaamheid. Heb ik nu ook recht op bepaalde sociale voordelen?

We zullen je wegwijs maken in het systeem van sociale voordelen. Spijtig genoeg zijn de criteria niet altijd gelijk.  Bijvoorbeeld om recht te hebben op het  sociaal tarief gas en elektriciteit moet je effectief een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming krijgen.
Voor het sociaal telefoontarief mag jouw inkomen een bepaalde grens niet overschrijden.
Voor vermindering onroerende voorheffing is een erkenning van je handicap voldoende.
 

^ TOP
Welzijnsdiensten en andere hulpverleners


Vraag: Ik heb een fysieke handicap en heb het moeilijk om mijn huishouden te runnen. Op welke diensten kan ik beroep doen?

We maken jou wegwijs in mogelijke ondersteuning via thuiszorgdiensten en mantelzorginitiatieven.

^ TOP
Vraag: Ik heb recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming, maar mijn dossier is nog niet rond. Ik heb momenteel geen inkomen. Wat nu?

Misschien heb je wel recht op voorschotten via het O.C.M.W. We informeren jou en bezorgen je de contactgegevens.

^ TOP
Vraag: Mijn partner had een auto ongeval. Hij hield er een hersenletsel aan over. Waar vinden we lotgenoten?

We maakten een overzicht van alle initiatieven in verband met NAH. We kijken samen wat jullie aanspreekt.

^ TOP
Vraag: Mijn zus heeft een verstandelijke beperking. Het liep fout op haar werk. Nu zit ze thuis in een depressie. Zijn er therapeuten die ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking?

We overlopen samen met jou de mogelijkheden binnen de centra geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bespreken we contact gegevens van therapeuten uit ons infobestand.

^ TOP
Vraag: Ik vermoed dat mijn kind autisme heeft. Ook bij mijn partner herken ik bepaalde signalen. Waar kan ik terecht voor een diagnose?

Voor kinderen kan dit via erkende centra. Voor volwassenen is dit een heel ander verhaal. We bespreken met jou waar je terecht kan voor de diagnose  bijvoorbeeld  via gespecialiseerde teams en/of psychiaters.

^ TOP
Vragen ivm wonen


Vraag: Mijn zoon met een verstandelijke handicap wil alleen gaan wonen. Hoe pakken we dit aan?

We bekijken het aanbod binnen de reguliere sector en binnen de sector personen met een handicap. Wil je beroep doen op een voorziening gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap, dan heb je een erkenning nodig. Een multidisciplinair team (MDT) helpt je bij de aanvraag. Er zijn verschillende woonvormen, bijvoorbeeld: begeleid wonen, tehuis werkenden, tehuis niet-werkenden,… We informeren je en bezorgen je de contactgegevens van het MDT dat u verkiest.

^ TOP
Vraag: Ik zit in een rolwagen en wil mijn huis rolstoeltoegankelijk maken. Wie kan me raad en tips geven?

Om jouw huis rolstoeltoegankelijk te maken kan je beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) gespecialiseerd in individuele materiële bijstand ( IMB ). Bijvoorbeeld het MDT van jouw mutualiteit kan jou tips geven en je helpen bij de aanvraag. We informeren je over bestaande hulpmiddelen en verwijzen je door naar een deskundige.

^ TOP
Vraag: Mijn broer heeft een ernstige handicap. Mijn ouders worden een dagje ouder en zijn op zoek naar een gepaste woonvorm voor mijn broer. Wat zijn de mogelijkheden?

Personen met een ernstige handicap hebben veel zorg en ondersteuning nodig. Een tehuis niet-werkenden kan hierop een antwoord zijn. Uit een onderzoek bij het MDT zal blijken welke ondersteuningsvorm het meest aangewezen is. We helpen je zoeken naar een voorziening in je buurt.

^ TOP
Vraag: Wat is het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen?

Een individuele begeleider biedt ondersteuning aan huis Het aantal begeleidingen kan variëren van één keer tot meerdere keren per week. Bij begeleid wonen is dit max. 6u per week. Bij beschermd wonen is er een 24u op 24 iemand bereikbaar. Op zoek naar adressen? We helpen je graag verder.

^ TOP
Vraag: Mijn huis moet worden aangepast aan mijn handicap. Heb ik recht op een tussenkomst of premie?

Verschillende gemeenten,provincies en de Vlaamse Overheid kennen voordelen en premies toe aan hun inwoners. We maken je wegwijs in de mogelijke tussenkomsten.

^ TOP
Vragen ivm mobiliteit


Vraag: Hoe vraag ik een parkeerkaart aan?

De kaart vraag je aan via de gemeente. Wij geven je graag meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

^ TOP
Vraag: Ik ben blind en reis vaak met de bus. Wat doet De Lijn voor mij?Ik ben blind en reis vaak met de bus. Wat doet De Lijn voor mij?

Mensen met een visuele handicap van 75% of meer, hebben recht op een Begeleiderskaart van De Lijn. De kaart is bestemd voor een begeleider naar keuze. Deze krijgt gratis toegang op bus en tram. Er zijn nog andere maatregelen waarover we je graag informeren.

^ TOP
Vraag: Ik heb een fysieke beperking en wil met het vliegtuig op reis. Op welke hulp kan ik rekenen op de luchthaven? Kan mijn elektrische rolwagen ook mee?

Reis je alleen? Dan kan je beroep doen op speciale assistentie voor de verplaatsing op de luchthaven. Geef bij het boeken van je reis door dat je een fysieke beperking hebt. De elektrische rolwagen kan in de meeste gevallen mee in de bagageruimte van het vliegtuig. Meer informatie krijg je bij ons of via het Infopunt Toegankelijk Reizen.

^ TOP
Vraag: Wat betekent CARA?

CARA staat voor Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing. Heb je een handicap en wil je jouw wagen laten aanpassen? Dan kan je bij het CARA terecht voor advies. We vertellen je graag wat ze verder nog voor jou kunnen doen.

^ TOP
Vraag: Op welke manier vraag ik een voorbehouden parkeerplaats voor mijn woning aan? Is die dan enkel voor mij?

Een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap vraag je aan via de verkeerstechnische dienst van de politie van je woonplaats. Deze parkeerplaats mag gebruikt worden door iedereen die in het bezit is van de blauwe parkeerkaart. Wij helpen je verder met contactgegevens en andere praktische informatie.

^ TOP
Vragen ivm werk


Vraag: Ik ben slechtziend en heb op het werk een aangepaste computer nodig. Moet ik die zelf betalen?

Kreeg je van de VDAB een goedkeuring “ aanpassen van de werkpost”? Dan hoef je dit niet zelf te betalen. Er zijn nog tussenkomsten die de VDAB toekent aan mensen met een arbeidshandicap. We maken je graag wegwijs.

^ TOP
Vraag: Ik werkte vroeger als arbeider. Ik kreeg rugproblemen en kon de job niet meer aan. Wat kan de VDAB voor mij doen?

Iedereen kan een werkwinkel binnenstappen. Alle organisaties die je helpen zoeken naar werk zitten daar samen onder één dak. De organisaties werken nauw samen om je sneller aan een job te helpen. Heb je een arbeidshandicap? Dan zal men je doorverwijzen naar bijvoorbeeld GTB (Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling en -Begeleiding van mensen met een arbeidshandicap). We geven je graag meer uitleg.

^ TOP
Vraag: Ik ben werkgever en de beste kandidaat voor de job heeft een handicap. Bestaat er een tussenkomst om zijn werkplaats aan te passen? Waar kan ik die aanvragen?

Als werkgever kan je een tegemoetkoming ontvangen voor bijvoorbeeld de meerkost voor het aanpassen van het sanitair, aanpassen van de computer,… De werknemer moet een erkenning hebben van zijn arbeidshandicap en ook als werkgever moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De premie kan via de website van de VDAB aangevraagd worden. Er bestaan nog tussenkomsten, we geven je graag meer informatie.

^ TOP
Vraag: Wat is maatwerk?

Personen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen omwille van hun handicap, kunnen mogelijks in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling aan het werk. Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij ons kan je terecht voor meer informatie over die voorwaarden, doelgroep,…

^ TOP
Terug naar boven